02-841-9000 ต่อ 8696, 8687 ส่วนบริการลูกค้า
สำคัญ !! โปรดอ่าน

        เพื่อความปลอดภัยของท่านลูกค้า บริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนการรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ SSL V3.0* หรือเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่า เป็นแบบ TLS 1.0* ซึ่งมีความปลอดภัยสูงกว่า ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 2558 เป็นต้นไป ท่านลูกค้ากรุณาตรวจสอบ และดาวน์โหลดติดตั้งบราวเซอร์ ที่ท่านใช้งานอยู่ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ดังนี้
- Internet Explorer (IE) เวอร์ชั่น 8 หรือสูงกว่า
- Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 34 หรือสูงกว่า
- Google Chrome เวอร์ชั่น 39 หรือสูงกว่า
- Safari

*** สำหรับลูกค้าที่ใช้บราวเซอร์เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอยู่แล้ว จะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด ***
*SSL V3.0, TLS 1.0 เป็นการรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลทางออนไลน์

        For your own security, we will not allow SSL V3.0 or below version and instead with TLS 1.0, starting from 16 May 2015 , we recommend that you should download and install current version of browsers as follows:
- Internet Explorer (IE) Version 8 or later
- Mozilla Firefox Version 34 or later
- Google Chrome Version 39 or later
- Safari