เรียนทุกท่าน

แจ้งทำการปิดระบบชั่วคราว เพื่อทำการปรับปรุงระบบซื้อขาย โดยจะทำการปิดระบบซื้อขาย Internet Trading (Streaming ,Smile Trading และ efintrade Plus) วันเสาร์ที่ 25 ก.พ. เวลา 8:00 น. ถึง เวลาประมาณ 14:00 น. 

ระบบ Streaming ,Smile Trading และ efintrade Plus 
- ระงับบริการทั้งระบบหุ้นและอนุพันธ์ โดยปิดระบบ (Login)ทุกช่องทาง ในวันเสาร์ที่ 25 ก.พ. เวลา 8:00 น. ถึง เวลาประมาณ 14:00 น.  

                                                ขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่นี้ด้วย