เรียน ลูกค้าทุกท่าน
   แจ้งทำการปิดระบบชั่วคราว  เพื่อทำการ maintenance  จึงมีความจำเป็นต้องงดให้บริการ Internet Trading เป็นการชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 25 พ.ค. 2562 เวลา 08.00 - 17:00 น.         
   อนึ่งท่านลูกค้ายังสามารถเข้าใช้ระบบ streaming settrade โดย Login โดยตรงจากหน้าโปรแกรม
                                                        ขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่นี้