เรียน ลูกค้าทุกท่าน
   แจ้งทำการปิดระบบชั่วคราว  เพื่อทำการทดสอบระบบร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์ จึงมีความจำเป็นต้องงดให้บริการ Internet เป็นการชั่วคราว  ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561  เวลา 7:30 -14:00 น.  
                                                             ขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่นี้ด้วย

 

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน
    บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ขอแจ้งยกเลิกการใช้งาน  Derivatives Info ในหน้า Smile Trading ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

ลูกค้าสามารถใช้งานในส่วน Derivatives ได้บนระบบ Streaming  หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ 02-209-8787

With the completion of the share purchase agreement between CIMB Group Sdn Bhd and China Galaxy International Financial Holdings Limited, CIMB Securities International and its subsidiaries will be rebranded as CGS-CIMB Securities once regulatory approvals are obtained. We are currently revamping our websites to serve you better. For more information on the share purchase agreement, please click here.

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทแม่ (CIMB Securities International Pte. Ltd.) โดย China Galaxy International Financial Holding Limited เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ทางอ้อม) ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.) เมื่อได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการแล้ว ขณะนี้ทีมงานอยู่ระหว่างปรับรูปแบบเว็ปไซต์เพื่อการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับข้อตกลงการซื้อขายหุ้น คลิ๊ก