แจ้งทำการปิดระบบชั่วคราว  เพื่อทดสอบระบบสำรองร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์ ฯ
จึงมีความจำเป็นต้องงดให้บริการ Internet เป็นการชั่วคราว นวันเสาร์ที่ 27 พ.ค. เวลา 08:00 ถึง 17:15 น.  ดังนี้
   
ระบบ Settrade (Streaming)
ระบบ Smile Trading
ระบบ efin Trade plus

  โดยระงับบริการทั้งระบบหุ้นและอนุพันธ์ โดยปิดระบบ (Login)   

                                            ขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่นี้ด้วย