แจ้งทำการปิดระบบชั่วคราว เพื่อทำการปรับปรุงระบบซื้อขาย จึงมีความจำเป็นต้องงดให้บริการ Internet Smile Trading เป็นการชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 24 มิ.ย. 2560 เวลา 06:00 ถึง 16:00 น.   
                                   
                                                      
ขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่นี้ด้วย