เรียน ลูกค้าทุกท่าน
   แจ้งทำการปิดระบบชั่วคราว  เพื่อทำการ maintenance ระบบซื้อขาย จึงมีความจำเป็นต้องงดให้บริการ Internet Trading เป็นการชั่วคราว  ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562  เวลา 06:00 -17:00 น.    ดังนี้      

ระบบ Smile Trading
  - ระงับบริการทั้งระบบหุ้นและอนุพันธ์ โดยปิดระบบ (Login)  
ระบบ efin Trade
  - ระงับบริการ โดยปิดระบบ (Login)
                                                             ขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่นี้ด้วย