เรียนทุกท่าน
 แจ้งทำการปิดระบบชั่วคราว  เพื่อทำการ Maintenance ระบบซื้อขาย
จึงมีความจำเป็นต้องงดให้บริการ Internet   ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฏาคม 2562  เวลา 7:00 -16:00 น.    ดังนี้      
ระบบ Streaming
  - ระงับบริการทั้งระบบหุ้นและอนุพันธ์ โดยปิดระบบ (Login)  
ระบบ Smile Trading
  - ระงับบริการทั้งระบบหุ้นและอนุพันธ์ โดยปิดระบบ (Login)  
ระบบ efin Trade plus
 - ระงับบริการทั้งระบบหุ้นโดยปิดระบบ (Login)  

                                     ขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่นี้ด้วย