เรียน ท่านลูกค้า
        
         แจ้งทำการปิดระบบชั่วคราว เพื่อ Update Program ให้รองรับการปรับเกณฑ์ ใหม่ของการส่งคำสั่ง Short sell จึงมีความจำเป็นต้องงดให้บริการ Internet เป็นการชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 16 พ.ค. เวลา 07:00 – 13:00 น. ดังนี้
ระบบ efin Trade+
- ระงับบริการระบบหุ้นโดยปิดระบบ (Login)
     

                                                 ขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่นี้ด้วย

เรียน ลูกค้าทุกท่าน
       เนื่องจาก Program efin Trade Plus บน PC ได้มีการ Update Version เป็น 1.0.3.0 เพื่อให้รองรับ None Intermission ของ Cross border product ในวันจันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563 นี้
ซึ่งจะส่งผลดังนี้
  - ไม่รองรับ Windows XP
 -   เปลี่ยนจากการใช้งาน .NET Framework 2.0 เป็น NET Framework 4.5
  ขั้นตอนการติดตั้ง . NET Framework 4.5  >> https://www.efintradeplus.com/Downloads/Manual_Install_Dot_Netframework4_5.pdf
Link Download . NET Framework 4.5   >>
 https://www.efintradeplus.com/downloads/NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU.zip