เรียน ลูกค้าทุกท่าน
       เนื่องจาก Program efin Trade Plus บน PC ได้มีการ Update Version เป็น 1.0.3.0 เพื่อให้รองรับ None Intermission ของ Cross border product ในวันจันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563 นี้
ซึ่งจะส่งผลดังนี้
  - ไม่รองรับ Windows XP
 -   เปลี่ยนจากการใช้งาน .NET Framework 2.0 เป็น NET Framework 4.5
  ขั้นตอนการติดตั้ง . NET Framework 4.5  >> https://www.efintradeplus.com/Downloads/Manual_Install_Dot_Netframework4_5.pdf
Link Download . NET Framework 4.5   >>
 https://www.efintradeplus.com/downloads/NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU.zip